Általános Szerződési Feltételek

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

I.             Szolgáltató neve: „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Szolgáltató)

II.            Székhely: 1148 Budapest, Szervián u. 28.

III.          Iroda: 1146 Budapest, Thököly út. 58-60. 2/220.

IV.          E-mail: info[kukac]legjobbvagyok.hu

V.           Cégjegyzékszám: 01-09-935740

VI.          Adószáma: 22611505-1-42

VII.         Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

VIII.       Telefonszám: +36706186822

IX.          A szerződés nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

X.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

XI.          Eltérő írásbeli szerződés hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak minden a „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. által megszervezett tréningekre, teljesített szolgáltatásokra valamint a szolgáltató által kötött szerződésekre.

XII.         Felek között a szerződés a Szolgáltató által meghirdetett tréningekre való jelentkezéssel vagy fogyasztói szerződés kötésével lép életbe.

XIII.        A Szolgáltató fenntartja szerzői jogát minden általa bemutatott és átadott szellemi termékre.

3. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

I.             A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag saját tevékenységén belül, tanfolyamok, tréningek iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás és egyéb programok szervezése, lebonyolítása valamint kiadványok kiadása és terjesztése céljából használja fel, harmadik fél számára ki nem adja.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

I.             A Szolgáltató a meghirdetett termékeinek és szolgáltatásainak igénybe vételének feltételeit a honlapján (www.legjobbvagyok.hu) feltüntetett részletes tájékoztató tartalmazza, vagy az Ügyfél érdeklődhet személyesen a Szolgáltató irodájában vagy telefonon.

II.            A termékek és szolgáltatások árainak tartalma a Szolgáltató weboldalán olvasható tájékoztatóban kerül rögzítésre, esetenként az egyes termékek és szolgáltatások árainak tartalma egymástól eltérhet.

III.          A termékek és szolgáltatások árai nem tartalmazzák az utazási költségeket, amivel az Ügyfél a szolgáltatás helyszínére érkezik.

IV.          Akciós árak, kedvezmények esetén a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció részleteiről.

V.           A Szolgáltató által meghirdetett tréningek általános szabályai:

a.           A Szolgáltató az általa meghirdetett tréningekre való jelentkezés részleteit és a Jelentkezési lapot köteles a honlapján nyilvánossá tenni.

b.           A tréningek minimális létszáma 10. Ennél kevesebb jelentkező esetén a Szolgáltató módosíthatja a meghirdetett tréning időpontját vagy elállhat a teljesítéstől. Időpont módosítás esetén az Ügyfél nem köteles elfogadni az új időpontot. Ha a Szolgáltató vagy az Ügyfél eláll a szerződéstől létszámhiány miatt a Szolgáltató 8 napon belüli pénzvisszafizetést vállal.

c.           A tréningek maximális létszáma 18, amelynek feltöltése jelentkezési sorrendben történik.

5. TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNAK, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

I.              Az Ügyfél a termékeket és szolgáltatásokat megvásárolhatja személyesen a Szolgáltató irodájában ügyfélfogadási időben. Az erre vonatkozó részleteket (határidők, igénybe vétel menete stb.) a Szolgáltató a honlapján a termék vagy szolgáltatás leírásánál közli, vagy az Ügyfél érdeklődhet személyesen a Szolgáltató irodájában vagy telefonon.

II.             Az Ügyfél a termékeket és szolgáltatásokat megvásárolhatja elektronikus levélen keresztüli ügyintézéssel is. Az erre vonatkozó részleteket (határidők, igénybe vétel menete stb.) a Szolgáltató a honlapján a termék vagy szolgáltatás leírásánál közli, vagy az Ügyfél érdeklődhet személyesen a Szolgáltató irodájában vagy telefonon. Ez esetben a megkötött fogyasztói szerződésre a fogyasztói és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet érvényes.

III.           Az Ügyfél két féle módon fizethet a termékért vagy szolgáltatásért. Lehetősége van készpénzes fizetésre a Szolgáltató irodájában vagy banki átutalással a Szolgáltató 10918001-00000062-58010077 számú, Unicredit Bank-nál vezetett bankszámlájára. Ez esetben az Ügyfél köteles a közleményben feltüntetni a termék vagy szolgáltatás pontos megnevezését valamint a saját nevét.

IV.           A Szolgáltató az Ügyfél igényét a termék vagy szolgáltatás megvásárlására köteles 48 órán belül visszaigazolni. Személyes ügyintézés esetén Részvételi tájékoztató átnyújtásával, elektronikus ügyintézés esetén visszaigazoló e-mail küldésével.

6. ELÁLLÁS JOGA

I.             Tréningek esetén az elállás joga legkésőbb a tréning kezdete előtt 48 órával illeti meg a Feleket. Ez esetben a Szolgáltató 8 napon belüli pénz visszafizetési garanciát vállal.

II.            Az elállást az Ügyfél minden esetben köteles aláírásával hitelesített írásban közölni a Szolgáltatóval.

III.          A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó esetekben a 20 § alapján a szerződéskötéstől számított 14 napig elállási jog illeti meg.

7. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

I.             Garanciát vállalunk tréningek esetén:

a.          Terem megjelenésért

b.          Trénerek szaktudásáért

c.           Minőségi szolgáltatásért

d.          Megfelelő eszközök biztosításáért

e.          Kiírt ár tartásáért

II.            Nem vállalunk garanciát tréningek esetén:

a.          A kurzuson elsajátítottak tanfolyamon kívüli alkalmazásából eredő minden esetleges olyan magatartásért, amellyel a résztvevő harmadik személynek vagy saját magának kárt okoz.

8. PANASZKEZELÉS

I.             Az Ügyfél panasz esetén kollégáinkhoz fordulhat személyesen irodánkban (1046 Budapest Thököly út 58-60. 2/220) és telefonon (+36706186822) ügyfélfogadási időben (kedd: 10-13 óra, szerda: 14-17 óra, péntek: 10-17 óra) vagy e-mailben (info[kukac]legjobbvagyok.hu). Megkeresésére 3 munkanapon belül válaszolunk, panaszát 15 napon belül kivizsgáljuk.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

I.             Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 60 (hatvan) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.