Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.Az Alapítvány célja a pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve a gyermekek, fiatalkorúak, felnőttek és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek fejlődésének segítése, önálló életvitelének megteremtéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása, képzése, foglalkoztatása, elsősorban – de nem kizárólagosan – az alábbiak szerint:

Az Alapítvány tevékenysége:

– Képzés, átképzés, felnőttképzés, képzőintézmény működtetése

– Tananyag, képzési módszertan fejlesztése. Fejlesztésre irányuló projektek megvalósítása más szervezetekkel konzorciumban pályázat útján.

– Nem formális képzési módszertan és felület fejlesztése, szolgáltatása, pl. e-learning, vegyes tanulás (blended learning), oktató applikációk fejlesztése- Tréning, coaching, mentoring.

– Pályaválasztás, pályaorientáció.

– Kutatási tevékenység.

– Kulturális rendezvények szervezése

– Kiállítások szervezése

– Tehetséggondozás, alkotók menedzselése, érdekérvényesítésük segítése- Tréningek szervezése, lebonyolítása

– A környezettudatos életszemlélet formálása, ideértve a fenntarthatósággal, felelős állattartással kapcsolatos érzékenyítést, képzést

– Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása, idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)

– Foglalkozásrehabilitációs és munkaerő-piaci szolgáltatások megszervezése és működtetése, tapasztalat-átadás, szakértői tevékenység, amely magába foglalja – többek között – a következőket: rehabilitációs célú foglalkoztatást, csökkent munkaképességűek, foglalkoztatását, atipikus foglalkoztatást

– Táborok, fesztiválok, rendezvények szervezése

– Önkéntes tevékenység működtetése